menu

Brasius | Advies

Welkom!

BRASius is de adviespraktijk van Olivier Braspenning. Sinds 2002 ben ik als adviseur werkzaam voor de lokale overheid. Daarnaast ben ik voor overheden, particulieren, maatschappelijke organisaties en bedrijven inzetbaar als juridisch en strategisch adviseur.

Als adviseur heb ik veel ervaring opgedaan op het terrein van het (algemeen) bestuursrecht, lokale regelgeving, handhaving, openbare orde en veiligheid. De afgelopen jaren ben ik mij meer gaan richten op overeenkomsten, (overheids)aansprakelijkheid en strategische advisering.

Dankzij deze ervaring en mijn opleiding als juridisch bestuurskundige aan de Universiteit Utrecht ben ik in staat om adviesvragen vanuit verschillende perspectieven te benaderen: ik beperk mij niet tot een zuivere juridische, inhoudelijke of strikt beleidsmatige aanpak. Waar mogelijk zoek ik de verbinding tussen recht, beleid en strategie. Uiteraard zonder daarbij de politieke en/of maatschappelijke context uit het oog te verliezen.

Mijn opdrachtgevers mogen rekenen op een praktisch uitvoerbaar en doelmatig eindproduct. U hoeft van mij geen vuistdikke rapportages in wollige taal te verwachten. Wel vind ik een gedegen intake belangrijk waarin de vraagstelling en context nog eens tegen het licht wordt gehouden.

Interesse? Stuurt u mij gerust een bericht. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.